El simulador

MRPlay simula el lloc de treball de la persona que gestiona les comandes amb l’ajuda de qualsevol ERP o Excel, li permet prendre decisions i li mostra les conseqüències de les seves accions.

El simulador és totalment online i funciona bé en qualsevol ordinador connectat a Internet, el càlcul feixuc el fem nosaltres al núvol.  En un entorn de videojoc (serious games) la pantalla de joc actua com a quadre de comandament i li mostra el que en qualsevol ERP cal buscar en força pantalles diferents (previsions, consums, estocs, KPI, costos) perquè l’alumne se centri a prendre decisions, no a buscar la informació. L’alumne treballa interactivament amb les comandes d’un producte durant dos anys virtuals per veure els resultats de la seva gestió.

Una simulació de dos anys sol durar entre 10 i 20 minuts, l’alumne la pot repetir indefinidament a la recerca de la solució amb un cost d’aprovisionament més baix. El simulador disposa d’ un generador aleatori del patró de consum que fa que sigui altament improbable que en repetir la partida es doni exactament la mateixa corba de consum. Així l’alumne entrena la presa de decisions d’aprovisionament innombrables vegades en un curt espai de temps i desenvolupa en dies una habilitat equivalent a mesos de pràctica real.

Igual que en un joc, hi ha nivells de dificultat (escenaris) i un sistema de puntuació (usem el cost integral del aprovisionament, que avui es considera el millor indicador per aquest tipus de gestió).

A cada escenari l’alumne ha de gestionar l’aprovisionament d’un o diversos productes en unes condicions definides:

 • Preu fix. Se suposa negociat pel cap de compres.
 • Termini de lliurament fix. Se suposa negociat pel cap de compres.
 • Lot de compra fix. Se suposa negociat pel cap de compres.
 • Previsió de venda més o menys encertada segons l’escenari.
 • Proveïdor més o menys fiable segons l’escenari.
 • Costos de possessió, reposició, i trencament fix. Se suposa calculat pel cap de finances.

L’aprenentatge amb el simulador

MRPlay permet aprendre simultàniament:

 1. 1. Els conceptes teòrics.
 2. La presa de decisions en aprovisionament.

Els conceptes teòrics a aprendre els ensenyem usant casos. Un cas és un conjunt
d’escenaris i l’aprenentatge s’assoleix per comparació d’escenaris. Per exemple:

Cas 20, quatre escenaris iguals en tot excepte el lot (quatre lots de mida diferent). Quan l’alumne practica “descobreix” que el lot de millor cost no és ni el més gran ni el més petit i ens obra la porta a explicar-li el concepte del lot òptim i la fórmula de Wilson.

L’entrenament en la presa de decisions en aprovisionament l’assolim per repetició. Cada escenari s’ha de jugar molts cops per anar millorant la puntuació. L’alumne va provant tot el que se li acudeix i desenvolupa el seu criteri (quan arrisca i quan no per exemple) amb el cost global de la operació com a indicador. Aquesta repetició genera una “experiència professional en aprovisionament” com la que pot agafar en un taller de mecànica desmuntant motors. Per això sovint parlem que el simulador és un taller on practicar la presa de decisions. Es pot considerar una mena de “learning by doing”.

La mecànica del aprenentatge te tres etapes:

 1. Breu explicació dels conceptes teòrics i del funcionament del simulador.
 2. Pràctica en el simulador fins aconseguir gestionar la situació amb un cost raonable.
 3. Breu debat per posar en comú els aprenentatges i assegurar que tothom els ha entès correctament.
 4. Avaluació del coneixement assolit amb una prova teòrica (test) i pràctica (escenari).

Aquest mecànica d’aprendre experimentant a partir d’uns coneixements mínims es pot
considerar una mena de “classe inversa” (flipped classroom).

El simulador MRPlay situa a l’alumne en el lloc de treball de la persona que passa comandes a la empresa, rep molts noms: comprador, aprovisionador, etc. generalment un perfil administratiu o tècnic de grau mig. És un lloc de feina que costa molt d’aprendre perquè l’experiència s’assoleix per prova i error i les errades surten molt cares a les empreses. Gairebé a totes les ofertes de feina es demana que la persona tingui experiència.

MRPlay te format de videojoc, una sola pantalla on es desenvolupa tota l’acció de forma dinàmica i interactiva, els efectes de cada decisió del alumne es reflecteixen al moment a la pantalla.

Els escenaris, es plantegen com a nivells de joc que cal anar superant, estan dissenyats amb una dificultat creixent perquè l’alumne vagi assimilant pas a pas els conceptes.