Materials per a Centres de Formació

0655 - Gestió logística i Comercial.

1229 - Gestió de Compres.

Pensat per a dinamitzar i practicar la gestió del estoc. Amb aquests materials, els alumnes de Cicles Formatius de Comerç i d’Administració:

  • Descobreixen el cicle de la compra-venda.
  • Practiquen les diferents estratègies d’aprovisionament.
  • Desenvolupen les competències de gestió d’estocs.

Durada: 12 hores (6 teòriques + 6 de simulador)

Cas 10 - Bases de la gestió de l'aprovisionament.

Amb aquest cas, els alumnes:

  • Descobreixen la relació entre el lot de compra, el termini de lliurament i el consum.
  • Practiquen la reposició per punt de comanda.
  • Aprenen a utilitzar el lot de compra i el termini de lliurament per ajustar les comandes al consum.

Durada: 8 hores (2 teòriques + 6 de simulador)

Caso 20 - Lot òptim de comanda (LEC / EOQ).

Amb aquest cas, els alumnes:

 • Aprenen els conceptes bàsics de costos.
 • Treballen el cost integral de l’aprovisionament.
 • Practiquen la reposició per punt de comanda, cobertura d’estoc i KANBAN.
 • Aprenen a estimar el lot òptim de comanda.

Durada: 8 hores (2 teòriques + 6 de simulador)

Caso 30 - Aprovisionament de la producció mitjançant MRP.

Amb aquest cas, els alumnes:

 • Aprenen el concepte d’escandallo i llista de materials.
 • Treballen les eines de planificació de les necessitats.
 • Practiquen l’aprovisionament de components per a la producció.
 • Aprenen a controlar l’execució del programa d’aprovisionament.

Durada: 8 hores (2 teòriques + 6 de simulador)

Caso 40 - Aprovisionament quan la demanda és incerta.

Amb aquest cas, els alumnes:

 • Aprenen els conceptes bàsics sobre planificació de la demanda.
 • Treballen l’aprovisionament quan hi ha biaixos o oscil·lacions importants en la demanda.
 • Descobreixen quines estratègies d’aprovisionament són més eficaces en cada situació de la demanda.
 • Desenvolupen un criteri de gestió propi per protegir la seva empresa de la incertesa de la demanda sense incrementar exageradament l’estoc.

Durada: 8 hores (2 teòriques + 6 de simulador)

Caso 50 - Aprovisionament quan el proveïdor no és fiable.

Con aquest cas, els alumnes:

 • Aprenen els conceptes bàsics sobre servei al client.
 • Treballen l’aprovisionament quan les entregues es retarden o es reben mermades.
 • Descobreixen el cost de la NO Qualitat.
 • Desenvolupen un criteri de gestió propi per protegir la seva empresa de la manca de fiabilitat de les entregues sense incrementar exageradament l’estoc.

Durada: 8 hores (2 teòriques + 6 de simulador)