EL NOSTRE EQUIP ESTÀ LIDERAT PER

Josep Manel Rodeiro

CEO & Founder

Enginyer Químic (IQS), màster en Logística (ICIL), i PDD (IESE). Més de 30 anys
d’experiència en logística i de 12 en formació logística.

jm.rodeiro@mrplay.tech

+34 672 228 963

Guillem Valero

COO & FOUNDER​

Màster en Tecnologies de la informació (La Salle), i PDD (IESE). Més de 30 anys
d'experiència a IT.

g.valero@mrplay.tech

+34 649 838 962

LA NOSTRA MISSIÓ

La nostra missió és proporcionar els materials de formació logística adients perquè els
formadors ajudin les persones a accedir a un lloc de treball digne des del qual
contribueixin a la millora de les empreses i de la societat en general (ODS 4, 8, i 10)

Ens hem adherit al “Manifest per a una economia amb propòsit”

Misión

Proporcionar los materiales de formación logística adecuados para que los formadores ayuden a las personas a acceder a un puesto de trabajo digno desde el cual contribuir a la mejora de las empresas y de la sociedad .

Visión

Convertirse en el proveedor de materiales de formación logística de referencia en Europa y América del Sur en los próximos 10 años. Que las personas formadas con nuestros materiales sean nuestros principales embajadores.

Valores

Hemos nacido con los ODS en nuestro ADN. Estamos desarrollando, con la ayuda de respon.cat, nuestro manual de RSE que podréis encontrar antes del segundo semestre de 2022.