Noves promocions de MRPlay Simulator a Barcelona Activa

La setmana passada va finalitzar el curs de Gestió de Magatzems (COML0309_CEN:
ORGANITZACIÓ I GESTIÓ DE MAGATZEMS) el darrer dels tres grups d’alumnes que l’han cursat
al 2020 a Barcelona Activa. La tercera edició ha estat totalment online.
En aquest curs, dins del mòdul MF1015_2: Gestió de les operacions d’emmagatzematge, els
alumnes han tingut l’oportunitat de practicar la gestió d’estocs en la nostra plataforma MRPlay
Simulator.